Ścieżki przyrodnicze

Jest to specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi.

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne to jedna z najważniejszych, aktywnych form edukacji środowiskowej. Celem tych ścieżek jest rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozumienie zjawisk i przemian jakie w niej zachodzą oraz poznawanie najbliższej okolicy i regionu.

Ścieżki przyrodnicze i ścieżki edukacyjne są wspaniałym uzupełnieniem szkolnego programu nauczania przedmiotów związanych z przyrodą,ekologią i geografią.

Wsparcie i doradztwo

Dobrze wyznaczone przystanki na trasie ścieżki edukacyjnej, wyposażone w niezbędną infrastrukturę drewnianą oraz odpowiednio opisane tablice edukacyjne i tablice przyrodnicze są przykładem prawidłowego zagospodarowania turystycznego terenu na którym znajduje się ścieżka przyrodnicza. Dość duże znaczenie ma zabudowa ścieżki przyrodniczej zapewniająca bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym jak i otaczającej przyrodzie.

Nasze ogromne doświadczenie w tworzeniu przyrodniczych ścieżek dydaktycznych sprawia, że nasi klienci mogą liczyć na naszą pomoc i doradztwo.

Infrastruktura drewniana

Równie ważna co tablice edukacyjne jest umieszczona na trasie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej infrastruktura drewniana. Takie elementy jak ławki, stoły, zadaszenia i wiaty edukacyjne pozwalają zwiedzającym odpocząć, zrelaksować się i podziwiać przyrodę.

Bezpieczeństwo zapewniają różnego rodzaju barierki, schody, kładki i pomosty, a umieszczone na trasie drewniane kosze na śmieci pozwalają zachować czystość.